• x Rings
MELANY strassed ringMELANY strassed ring
NEW

MELANY strassed ring

35 
CELINE open work ringCELINE open work ring

CELINE open work ring

29 
ROMANE adjustable oval ringROMANE adjustable oval ring

ROMANE adjustable oval ring

32 
JUDY duo ringJUDY duo ring

JUDY duo ring

29 
BILLIE adjustable ringBILLIE adjustable ring
NEW

BILLIE adjustable ring

25 
ELLA mini ringELLA mini ring
NEW

ELLA mini ring

25 
LUCIA mini flower ringLUCIA mini flower ring

LUCIA mini flower ring

25 
ALLY round ringALLY round ring

ALLY round ring

42 
EVA oval ringEVA oval ring

EVA oval ring

42 
DAISY adjustable ringDAISY adjustable ring

DAISY adjustable ring

32